Veri ihlalleri ile alakalı tertemiz gelişmeler alana çıkıyor. vatan pc takriben 27 bin kişinin bilgisinin çalındığını duyurdu. Türkiye’nin Bilinen teknoloji marketlerinden birisi var olan vatan pc veri ihlaline uğradı. Aktarıldığı kadarıyla mevzu hakkinda incelemeler resmi olarak başlatılmış olsa da veri ihlalinden şu anne civarindan 27 bin 143 kadar, vatanbilgisayar.com azasının etkilendiği söylendi.

Vatan pc veri ihlali ile gündeme geldi: 27 bin kişinin verileri çalındı aktarıldı

Yaşanan ihlal kapsamında vatan Bilgisayar’ın İnternet sitesinde hesabı var olan kişilerin şifre ve kullanıcı adlarına erişildiği söyleniyor. veri ihlalinden etkilenen kişilerin, aza olurken kullanılan kullanıcı adı, e-posta adresi ve şifrelerinin ele geçirildiği belirtiliyorken, bu ihlalden tam 27 bin 143 üyenin etkilendiği söylendi.

Vatan pc endüstri ve Ticaret AŞ tarafından kişisel verileri savunma Kurumu’na (KVKK) kişisel veri ihlali bildiriminde, mevzu hakkinda olarak tek paylaşım yapıldı, paylaşımda şu detaylar yer alıyor:

”Vatan pc endüstri ve Ticaret AŞ Bilindiği üzere, 6698 sayılı kişisel verilerin savunması Kanununun “Veri güvenliğine ait yükümlülükler” başlıklı 12 nci maddesinin (5) numaralı fıkrası “İşlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi hâlinde, veri sorumlusu bu vaziyeti en kısa müddette ilgilisine ve Kurula bildirir. Kurul, gerekmesi hâlinde bu durumu, kendisinin internet sitesinde veyahut ahenk gösteren göreceği başka tek metotla duyuru edebilir” kararını amirdir.

Vatan pc veri ihlali-Vatan pc 27 bin bireyin verileri-calındı

Veri sorumlusu sıfatını haiz var olan vatan pc endüstri ve Ticaret AŞ tarafından Kurumumuza gönderilen kişisel veri ihlali bildiriminde özetle;

İhlalin; başka tek kaynaktan elde edildiği değerlendirilen kullanıcı isimi (e-posta) ve şifrelerin veri sorumlusunun internet sitesinde olabilitesi çok olup olmadığının denenmesi sonucu, başarılı var olan kullanıcı isimi ve şifrelerin tek internet sitesinde yayınlanması şeklinde gerçekleştiği,

Giriş denemelerinin vatan pc mobil arayüzünde kullanılan tek web servis altındaki api ile programatik olarak denendiği,

İhlalin 05.10.2020 tarihinde saat 01:30’da gerçekleştiği ve tek güvenlik firmasından gelen ikaz e-maili ile 05.10.2020 tarihinde saat 17:04’te tespit edildiği,

İhlalden etkilenen kişisel verilerin www.vatanbilgisayar.com aza kullanıcı isimi (e-posta adresi) ve bu kullanıcıların www.vatanbilgisayar.com’da bulunan şifreleri olduğu,

İhlalden 27.143 vatanbilgisayar.com azasının etkilendiği,

İlgili kişilerin veri ihlaliyle alakalı olarak [email protected] uzantılı e-posta adresinden bilgi alabileceği ifade edilmiştir.

Konuya ait analiz ayni ritimde devam etmekle birlikte, kişisel verileri savunma Kurulunun 09.10.2020 tarih ve 2020/789 sayılı Kararı ile mevzubahis veri ihlali bildiriminin müessesenin İnternet sayfasında duyuru edilmesine karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.” deniyor.

kullancı verileri çalındıVatan Bilgisayarvatan pc veriler çalındıvatan pc veri ihlali

CEVAP VER