İttifakın daha kârlı ve hızlı bir biçimde hareket etmesi için alınan ilk önlem üye şirketler, ortaklarının ticari gelişimlerini desteklemek için kendi liderlik pozisyonlarını ve coğrafi güçlerini kullanıp ortak satın alma gibi alanlarda mevcut ittifak avantajlarını geliştirmek, şeklinde oldu.

Üç devin yöneticileri iş birliği dahilinde yapacakları araçlar için yeni lider-takipçi programı ilkelerini de kabul etti. İşte o ilkeler;

-Platformdan üst gövdeye kadar İttifak’ın standardizasyon stratejisini daha ileri taşımak.
-Her bir ürün segmenti için, lider şirketin tasarladığı ve takipçilerin ekiplerinin desteklediği bir ana araca (lider araç) ve kardeş araçlara odaklanmak.
-Her bir markanın lider ve takipçi araçlarının, uygun olduğu durumlarda üretimin gruplandırılması dahil olmak üzere en rekabetçi donanım kullanılarak üretilmesini sağlamak;
-Hafif ticari araçlarda lider – takipçi ilkesinin halihazırda uygulandığı üretim paylaşımını temel almaya devam etmek.

İttifak’ın Operasyondan Sorumlu Yönetim Kurulu Başkanı ve Renault Yönetim Kurulu Başkanı Jean-Dominique Senard, yeni iş modeli hakkında şunları söyledi: “Otomotiv dünyasında eşsiz bir stratejik ve operasyonel ortaklık olan İttifak, sürekli değişen küresel otomotiv dünyasında bize güçlü bir rekabet avantajı sağlıyor. Yeni iş modeli, İttifak’ın her bir ortak şirketin varlıklarından ve iş kapasitesinden en iyi şekilde faydalanmasını ve aynı zamanda faaliyetlerini bu şirketlerin kendi kültür ve geçmişlerinden gelen değerleri üzerine inşa etmesini sağlayacak. İttifak’ın üç ortağı, her müşterinin yararına tüm coğrafyalarda, tüm araç segmentlerini ve teknolojilerini kapsarken, İttifak üyesi şirketlerin rekabetçiliğini, sürdürülebilir kârlılığını ve sosyal ve çevresel sorumluluğunu artırmak için çalışacaktır.”

Lider – takipçi stratejisinin , bu ilke kapsamındaki araçların model yatırım maliyetini %40’a kadar düşürmesi öngörülüyor. Bu faydaların, bugün halihazırda uygulamada olan mevcut sinerjilere ek olarak sağlanması bekleniyor.

İttifak aynı zamanda, dünyanın farklı bölgelerini “referans bölgeler” olarak konumlandırma ilkesini benimsemiştir. Her şirket kendi ana bölgelerine yoğunlaşacak ve her İttifak üyesinin bu bölgelerde en rekabetçi şirketler arasında yer alması ve rekabetçiliğini artırması amacıyla referans kuruluş işlevi görecektir.

Bu ilke kapsamında Çin, Kuzey Amerika ve Japonya’da Nissan; Avrupa, Rusya, Güney Amerika ve Kuzey Afrika’da Renault; ASEAN ve Okyanusya bölgesinde ise Mitsubishi Motors lider konumda olacaktır.

Duyurulan iş birliği şemalarına göre, İttifak modellerinin yaklaşık %50’si, 2025 yılına kadar lider takipçi stratejisi altında geliştirilecek ve üretilecektir.

Lider-takipçi stratejisi, platformlar ve aktarma aksamlarından kilit teknolojiler yönünde genişleyecektir. Bu amaçla markaların lider olacağı alanlar aşağıdaki gibi olacaktır:

Otonom sürüş, Nissan

İnternet bağlantılı araç teknolojileri: Android tabanlı platformlar için Renault, Çin’de Nissan

Elektrik-elektronik mimarisinin temel sistemi olan e-gövde: Renault

e-PowerTrain (ePT): CMF-A/B ePT – Renault; CMF-EV ePT – Nissan

PHEV’nin C/D segmenti için: Mitsubishi

Afrika Amerika Android Avrupa Çin Dünya Güney Amerika Japonya Kuzey Afrika Kuzey Amerika Nissan Rusya

Kaynak :sozcu

CEVAP VER